In 10 minuten leerlingen op weg helpen

Klassengesprekken: lesinhoud

In de 10 klassengesprekken komen alle onderdelen van de SLO-leerlijnen samenwerken en zelfregulering aan bod. In elk gesprek ligt de focus op een bepaald aspect, met de ene keer nadruk op samenwerken, de andere keer op zelfregulering. De gesprekken staan in een volgorde, maar je kunt ervoor kiezen hiervan af te wijken. Je kunt ook besluiten om bijvoorbeeld 8 gesprekken te voeren in plaats van 10. In dat geval mis je de verdieping op een aspect, maar komen de vaardigheden als geheel nog steeds voldoende aan bod.