Het heft in eigen hand en succesvol samenwerken

Afsluitend klassengesprek

In dit laatste gesprek, dat waarschijnlijk iets langer gaat duren dan 10 minuten, gaat het vooral over wat de afgelopen periode heeft opgeleverd. Hoe word je beter van (betere) zelfregulering? Wat maakt het de moeite waard om beter te leren samenwerken? Het gaat om het benoemen van de successen, om het 'vieren' van de ontwikkeling die heeft plaats­gevonden en van de inzichten die zijn ontstaan. Onderdelen van deze vaardigheden worden opnieuw benoemd en zo mogelijk in samenhang besproken. Een of meer posters kunnen de opbrengsten het hele jaar in het zicht houden.

Doel

Het doel is dat leerlingen al doende vaardiger worden in zelfregulering en samenwerken, inzien dat het goed is om zich hierin verder te ontwikkelen en er meer plezier in hebben.

Afronden

Dit was (voorlopig) het laatste gesprek over samenwerken en zelfregulering. Het is fijn als je de leerlingen bedankt voor ieders inbreng. Uiteraard komen de vaardigheden weer aan bod, zowel op school als in het dagelijks leven. Het zijn tenslotte 'life skills'!

Lesinhoud met vragen

Je kunt zelf of samen met de leerlingen opbrengsten benoemen, zoals betere keuzes maken, prettiger en met meer resultaat leren, samen meer kunnen bereiken dan alleen, etc. Deze 'grote' doelen kun je bereiken door op kleine onderdelen steeds beter te worden. Je kunt benoemen wat die onderdelen zijn en voor jezelf nagaan hoe goed je er nu in bent en waarin en hoe je je verder kunt ontwikkelen.

Alle posters, woordwolken of andere notities kunnen erbij genomen worden. De insteek voor het klassengesprek is: dit hebben we met z'n allen bedacht, hier heeft iedereen aan gewerkt en nu gaan we na wat we eraan hebben gehad. Hierbij kun je onderstaande vragen gebruiken. En laat leerlingen vooral weer aan elkaar doorvragen op de antwoorden.

  • Wat is voor jou beter, fijner, of duidelijker geworden als je moet samenwerken?
  • Wat heb je eraan gehad dat je hebt nagedacht over en gewerkt aan zelfregulering?
  • Waarin ben je beter geworden en hoe is je dat gelukt?
  • Wat zou jij anderen willen meegeven of leren over zelfregulering? Waarom is dat de moeite waard?
  • Wat zou jij anderen willen meegeven of leren over samenwerken? Waarom is dat de moeite waard?
  • Hoe ziet de top-3 van tips eruit voor 1) samenwerken en 2) zelfregulering?

Laat leerlingen een poster maken van de top-3 voor samenwerken en de top-3 voor zelfregulering. Als variant kan elke leerling voor zichzelf een persoonlijke top-3 maken. Dit kan een geheugensteuntje zijn voor later. Er kan ook een ontwikkel-top-3 gemaakt worden. Dat zijn punten waarvan een leerling zelf vindt dat hij er beter op zou kunnen letten.