Praten en praatjes

In deze week/periode staat communicatie bij samenwerken centraal*. Als je samenwerkt, hoe ga je dan met elkaar om? Luister je goed en geef je de ander ruimte om wat in te brengen? Hoe ziet een goed overleg eruit? Kun je op een prettige manier feedback geven op anderen en kun jij als het nodig is hulp vragen en zelf goed omgaan met feedback? Hierbij gaat het ook om zelfregulering; je kijkt naar jezelf tijdens de samenwerking en denkt na over hoe je dingen wilt aanpakken en hoe jouw prestatie samenhangt met jouw aanpak en kwaliteiten.

Doel

Het doel is dat leerlingen meer zicht krijgen op wat (goed) communiceren inhoudt en zich meer bewust worden van de rol die communicatie speelt bij samenwerken. Ze leren wat het kan opleveren als je goed communiceert. Ze krijgen meer houvast door het benoemen van dingen die een goede communicatie bevorderen, zoals goed luisteren, elkaar ruimte geven en (tijdig) overleggen. Het gaat ook om feedback vragen, geven en er adequaat op reageren.

Afronden

Iedereen communiceert en doet dat op z'n eigen manier. Het gaat er altijd om dat je iets duidelijk wilt maken aan anderen. Hoe duidelijker en prettiger je communiceert, hoe meer je voor elkaar krijgt. Iedereen kan beter worden in communicatie. Let komende week eens op de dingen die nu genoemd zijn. Hoe vind je dat je het zelf doet? Probeer iets te doen wat je tot nu toe vergat of nog niet zo goed deed. Door te oefenen leer je beter communiceren.

* Communiceren is ook een aparte 21e-eeuwse vaardigheid. Hier gaat het specifiek om aspecten die voor samenwerken bij uitstek van belang zijn.

Lesinhoud met vragen

Je kunt het gesprek openen met de vraag 'wat is voor jou goede communicatie als je samenwerkt?'. Laat elke leerling een steekwoord of korte zin (over communicatie) inbrengen, zonder er een oordeel aan te geven. Noteer de inbreng op het bord. Breng samen een ordening aan: wat vinden leerlingen het meest belangrijk bij communicatie, wat vinden ze makkelijk en wat moeilijk, hoe komt dat, in welke situatie is dat zo?

  • Vingers opsteken voor wie … heel erg belangrijk vindt. Dit kun je een paar keer doen en je kunt ook vragen waarom het belangrijk wordt gevonden.
  • Welke dingen horen bij elkaar? Handig als de inbreng op post-its is genoteerd.
  • Wat is het lastigst om goed te doen (bij communicatie)? En wat kun je doen om er beter in te worden? Categorieën: tops en tips.
  • Wat gaat er vaak mis in de communicatie bij samenwerken? Categorie: valkuilen.
  • Wat kun je doen als je niet tevreden bent met de samenwerking met iemand, hoe zeg je dat?
  • Als je kritiek krijgt, hoe zou je daar dan goed op kunnen reageren?
  • Hoe vaak zou je moeten overleggen om goed samen te werken? (Dit is afhankelijk van de situatie, maar dat zal vanzelf aan het licht komen.)

Als er nieuwe dingen worden genoemd, die ook belangrijk zijn voor goede communicatie, dan kun je die toevoegen. Noteer de ideeën en tips die leerlingen inbrengen. Zo ontstaat er een overzicht van aspecten van communicatie en tips om beter te communiceren.