Handleiding zeskantige ontwikkelkaarten

Tegen welke vragen loop je aan?

Bepaal eerst met elkaar welke vernieuwing, verandering of ontwikkeling je voor ogen hebt. Bijvoorbeeld het invoeren van gepersonaliseerd leren of zorgen voor meer samenhang in de zaakvakken. Lees vervolgens de vragen van de ontwikkelkaarten en verdeel deze over drie groepen: in de eerste groep leg je de vragen waarop je het antwoord al hebt, in de tweede groep de vragen waaraan jullie op korte termijn willen werken en in de derde groep plaats je de vragen waarmee je in een later stadium aan de slag wilt. Vragen uit de analyse-, ontwerp- en evaluatiefase mogen door elkaar en in alle groepen ingedeeld worden. Mis je nog vragen? Voeg ze dan zelf toe.

Maak een tijdpad

Leg de geselecteerde vragen aan elkaar: de eerste groep komt bovenaan (die vragen heb je al beantwoord), de tweede groep komt daaronder (die vragen wil je beantwoorden) en de derde groep komt onderaan (vragen voor later). Hoe je de ontwikkelkaarten precies aan elkaar legt, bepaal je met het team. Je hebt nu een overzicht waaraan je een tijdpad kunt koppelen. Bekijk samen het geheel en bepaal wie en wanneer met de 'nu te beantwoorden'-vragen aan de slag gaat. Bij elke kaart vind je een toelichting op de site en een werkblad om samen aan het beantwoorden van de vraag te werken.


Er zijn 12 kaartjes met vragen voor de analysefase.

Er zijn 8 kaartjes met vragen voor de ontwerpfase. Er is ook een 'Wat betekent dit?'-kaartje, dat je in elke fase kunt inzetten om vervolgonderzoek te doen.

Er zijn 10 kaartjes met vragen voor evaluatiefase. Het 'krul'-kaartje kun je in elke fase inzetten om aan te geven dat iets succesvol afgerond is.

Contact opnemen?