Blikvangers


Wat gebeurde er nog meer?

Een nieuwe website

In maart lanceerden we de vernieuwde website slo.nl. Wat is er nu precies nieuw? Een verbeterde zoekfunctie bijvoorbeeld, een andere structurering van informatie, én we hebben bijna alle SLO-websites onder één dak geplaatst. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de pagina over formatief evalueren: nieuwe duidelijke teksten met informatie voor leraren po, vmbo of havo/vwo, een video die snel laat zien wat formatief evalueren is, en links naar blogs en leernetwerken. Een compleet plaatje waardoor je als bezoeker beter de weg vindt. Teksten zijn geactualiseerd, verouderde content is verwijderd. Natuurlijk hebben we de website ook in een nieuw jasje gestoken. Herkenbaar SLO maar net even iets frisser.

Schakelpunt havo-hbo

Soms gaat de overgang van het voorgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs niet vlekkeloos. Maar het is wel een belangrijk schakelpunt voor leerlingen. Om te voorkomen dat eerstejaarsstudenten uitvallen in het hbo is het belangrijk dat voortgezet onderwijs scholen hun leerlingen goed voorbereiden op het vervolg van hun (studie)loopbaan. Maar hoe doe je dat als school? SLO inventariseerde praktijkvoorbeelden die deze overgang versoepelen.

Klassieke talen

Reflectie op het eigene via het vreemde is het hoofddoel van het literatuuronderwijs klassieke talen. Docenten kunnen dit doel bereiken door in hun lessen taal en cultuur te integreren. Kokkie van Oeveren heeft in haar promotieonderzoek een vakdidactische aanpak ontwikkeld die daarbij kan helpen: het ITHAKA-instrument. In 2019 heeft SLO daar bijpassend docentenmateriaal voor ontwikkeld.

Formatief evalueren in een notendop

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers. Het invoeren ervan is nog een zoektocht voor veel scholen. Hoe krijg je collega's mee? Hoe pak je dat aan in je les? Werkt het echt? SLO maakte een aantal animaties waarin dit wordt uitgelegd.

Partner NRC Live

SLO was een van de partners van de NRC Live onderwijsconferentie ‘Toekomst van het onderwijs’. Het centrale onderwerp van dit jaar was 'Het ondenkbare denkbaar maken'. Hoe kun je het onderwijs zo vormgeven dat leerlingen, studenten en individuen het ondenkbare uit zichzelf halen en daadwerkelijk geloven in hun eigen potentie? SLO’er Gerdineke van Silfhout gaf een kennissessie over formatief evalueren. Hoe implementeer je formatief evalueren op de juiste manier? Hoe vind je de juiste balans tussen formatief én summatief evalueren en combineer je beide gericht en bewust?

OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP)

De OTTP haalt jaarlijks talentvolle aankomende leraren (pabo’s en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen) voor het voetlicht. Dit keer is de prijs gewonnen door Dieuwke Verkerk, afgestudeerd aan de academische pabo van de VU Amsterdam in samenwerking met Hogeschool Windesheim Zwolle en Bernice d’Anjou van TU/e School of Education Eindhoven. Zij zijn verkozen tot de meest talentvolle jonge leraren van 2019. De OTTP is een initiatief van INOP i.s.m. Cito, SLO, vakblad Didactief, Stichting Nationale Onderwijsweek en Stichting Nationale Onderwijsstad. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding.

Lezeninhetvmbo.nl

Stichting Lezen en SLO lanceerden de website lezeninhetvmbo.nl. Voor veel vmbo-leerlingen is lezen geen vanzelfsprekendheid. Deze website is een handvat voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Over lezen in het vmbo is namelijk veel informatie beschikbaar, maar die informatie staat versnipperd en verspreid op internet en/of is niet makkelijk raadpleegbaar. Op de website staat de informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.

CIDREE conferentie

Met de titel Involving students in curriculum development hebben SLO’ers Jeroen Bron en Annette van der Laan een succesvolle presentatie gegeven op de CIDREE conferentie `Student Voice in Education` in Ljubljana. Tijdens de conferentie werd eveneens het CIDREE jaarboek gelanceerd met daarin een bijdrage van hen twee. In het artikel `from participation to voice: developing student voice in Dutch education` beschrijven zij hoe de ontwikkeling van Student Voice in Nederland heeft plaatsgevonden, hoe scholen hier in de praktijk mee aan de slag zijn gegaan en wat dat van de professionaliteit van de leraar vraagt. Als klap op de vuurpijl van deze toch al geslaagde CIDREE dagen werd algemeen directeur SLO Jindra Divis verkozen tot Incoming President van CIDREE.

SLO was co-organisator van EDUsummIT

Ieder twee jaar vindt de EDUsummIT plaats: een internationale bijeenkomst over ICT en onderwijs. Wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de hele wereld ontmoeten elkaar om recente ontwikkelingen te bespreken. Op de afgelopen editie in Quebec, Canada kwamen zo’n honderdvijftig professionals af. Daar namen zij deel aan dertien werkgroepen met thema’s als cyber wellness, het leren door machines en de invloed van technologie op menselijke interactie. SLO was één van de samenstellers van een e-book waarin alle bevindingen staan vastgelegd. Dit e-book is geschreven om ook ministeries, universiteiten, en met SLO en de PO- en VO-raad vergelijkbare instanties te informeren en het gesprek breder te trekken.

Promotieonderzoek De stem van de leerling

Hoe kun je leerlingen betrekken bij leerplanontwikkeling? Wat is de waarde daarvan, draagt het bij aan democratische kwaliteiten en burgerschapsvorming van de leerlingen, en vergroot het de relevantie van het curriculum? Voor zijn promotieonderzoek onderzocht SLO'er Jeroen Bron deze vragen aan de hand van literatuurstudies en empirisch onderzoek. Hij ontwikkelde een methode voor leerplanonderhandeling en voerde deze uit met behulp van zes casestudies, uitgevoerd in de onderbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Eind november

verdedigde Jeroen zijn proefschrift Student voice in curriculum development, Explorations of curriculum negotiation in secondary education classrooms succesvol aan de Universiteit voor Humanistiek.