Jaaroverzicht 2019


Kennisdeling

Magazines

 • SLO context po Nr. 18 | sept 2019
 • SLO context vo Nr. 18 | sept 2019
 • SLO context - NOT-special po en vo | jan 2019

Nieuwsbrieven

In 2019 in totaal 10 keer verschenen in vier verschillende versies.

po

4.444 abonnees


onderbouw vo

2.725 abonnees


tweede fase

1.788 abonnees


vmbo

1.921 abonnees

Meest gezocht op www.slo.nl

Wist je dat SLO ook gebruik maakt van e-zines? Deze zijn bij de start in 2019 al 9.552 keer bekeken.

Aantal bezoekers

slo.nl

342.201 gebruikers (339.334 uniek)

leerplaninbeeld.slo.nl

44.991 gebruikers (44.856 uniek)

talentstimuleren.nl

212.030 gebruikers (207.203 uniek)

erk.nl

197.841 gebruikers (149.474 uniek)

Totaal aantal downloads

471.554

Meest gedownloade publicaties

 1. Inhoudskaarten Jonge kind (2018)
 2. Gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: leerdoelenkaarten (2015)
 3. Handreikingen executieve functies (2017)
 4. Digitale geletterdheid: inhoudslijnen po-vo (2018)
 5. Leerlijnen voor 21e eeuwse vaardigheden (2019)
 6. Karakteristieken en kerndoelen: onderbouw voortgezet onderwijs (2016)
 7. Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs (2017)
 8. Formatieve evaluatie door middel van concept checks (2019)
 9. 21e-eeuwse vaardigheden: quickscan voor leraren (2015)
 10. Passende perspectieven praktijkonderwijs: leerroutes taal en rekenen (2015)

* alleen publicaties die zijn uitgegeven in de periode van 2014-2018 zijn meegerekend.