Kennisdeling


Events & netwerken

Bijeenkomsten

Events van SLO in 2019


SLO heeft in 2019 diverse events georganiseerd. Een greep uit dit aanbod:

6 december


Vakonderwijs en geletterdheid Werkconferentie

84 deelnemers

3 december


Inspiratiemiddag Toetsing Schrijfvaardigheid Engels en Nederlands

60 deelnemers

13 november


Conferentie Formatief toetsen 185 deelnemers

8 november


Begeleidersnetwerk Rekenen-Wiskunde

27 deelnemers

6 november


Werkbijeenkomst Samenhang: wat, waarom en hoe

32 deelnemers

1 november


Netwerkdag Begeleiders Jonge Kind

36 deelnemers

31 oktober


Eigen-wijze curriculumontwikkeling

106 deelnemers

26 september


Landelijke netwerkdag taal in het basisonderwijs

189 deelnemers

10 september


Landelijke bijeenkomst voor pilotscholen Technologie & Toepassing

65 deelnemers

7 juni


Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind

27 deelnemers

16 mei


Landelijke netwerkdag voor taalspecialisten

28 deelnemers

3 april


Symposium Profielenberaad 29 deelnemers

28 maart


Landelijke netwerkdag voor taalcoördinatoren

65 deelnemers

22 maart


Informatiedag rekenen-wiskunde voor onderwijsadviseurs

30 deelnemers

23 januari


Formatief evalueren in de lerarenopleiding

76 deelnemers

Daarnaast heeft SLO o.a. drie regionale bijeenkomsten wiskunde vmbo georganiseerd (Assen, Eindhoeven en Den Haag) en meerdere masterclasses Jonge kind voor onderwijsadviseurs verzorgd. Wil je meer weten over onze bijeenkomsten? Houd dan onze agenda in de gaten.

Netwerken

SLO ondersteunt meerdere netwerken waarin vragen vanuit de onderwijspraktijk besproken, en materialen en expertise gedeeld worden.

Landelijk netwerk Taal in het basisonderwijs

Een netwerk van ca. 1200 taalcoördinatoren, -specialisten en andere geïnteresseerden. Het netwerk organiseert twee maal per jaar netwerkdagen en verschillende kleinere bijeenkomsten rond thema's uit praktijk, wetenschap en beleid.

Platform Taalgericht Vakonderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een samenwerkingsverband van 14 instellingen die hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden ten behoeve van scholen, docenten, schoolleiders en collega-instellingen.

Leernetwerken Formatief evalueren

In samenwerking met de HU, WUR en VO-Raad ondersteunt SLO twee leernetwerken formatieve evaluatie met in totaal circa 25 vo-scholen, waarin leraren, schoolleiders en experts werken aan implementatie van formatief evalueren in de klas en school.

Opleidersnetwerk Jonge kind

In 2018 startte SLO met een opleidersnetwerk Jonge kind. Deelnemers zijn onder andere afkomstig van de Pabo (hbo), de opleidingen Ad PEM (hbo), Onderwijsassistent (mbo) en Pedagogisch medewerker (mbo), en van post-hbo-opleidingen Jonge kind. Daarnaast is er een begeleidersnetwerk Jonge Kind.

Digitale geletterdheid in onderwijs

Groepsleden delen interessante artikelen, leermiddelen en attenderen elkaar op bijeenkomsten die van belang zijn voor anderen. Deze groep richt zich specifiek op digitale geletterdheid in het speciaal, primair en voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het landelijk curriculum zoals dat op dit moment voor digitale geletterdheid wordt ontwikkeld en op voorbeelden die kunnen helpen om de invoering te vergemakkelijken.

Formatief toetsen in het onderwijs

Groepsleden delen ervaringen en informatie uit over formatief toetsen, evalueren en handelen in het onderwijs. Denk daarbij aan interessante artikelen, voorbeelden en attenderingen op relevante bijeenkomsten.

Regionale talentnetwerken

Er zijn in totaal 8 regionale talentnetwerken die gezamenlijk 1853 unieke leden hebben.

Netwerk lerarenopleiders

In het netwerk van ruim 40 lerarenopleiders worden gezamenlijk met SLO activiteiten ontworpen en verzorgd op het terrein van curriculumontwikkeling op schoolniveau.

Profielenberaad

Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder op een andere vorm van talentontwikkeling richten. In totaal zijn hierbij ongeveer 630 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Het secretariaat is bij SLO belegd.

Netwerk begaafdheids- coördinatoren en talentcoaches

Dit netwerk bestaat uit 9624 personen die zich op het platform www.talentstimuleren.nl geregistreerd hebben. Daarvan zijn 3430 personen ingeschreven met een uitgebreid profiel.