Kennisdeling 2018


Samenwerking

Samen met het onderwijsveld ontwikkelt SLO de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Via diverse media en jaarlijks meer dan 500 bijeenkomsten zorgen we voor actieve uitwisseling van kennis, ervaringen en deskundigheid op curriculumgebied zodat scholen, instellingen rondom de scholen en ook wij hiermee aan de slag kunnen.

Nieuwsbrieven

In 2018 in totaal 9 keer verschenen in vier

verschillende versies


Top 10 best bezochte SLO websites
Aantal bezoeken 2018

www.slo.nl


www.talentstimuleren.nl


www.taalenrekenen.nl


www.erk.nl


www.curriculumvandetoekomst.slo.nl


www.nederlands.slo.nl


www.rekenspel.slo.nl


www.jongekind.slo.nl


www.leerplaninbeeld.slo.nl


www.kunstzinnigeoriƫntatie.slo.nl593.169


307.510


214.219


201.220


118.748


64.959


64.571


60.050


44.796


33.518Meest gezocht op www.slo.nl

Totaal aantal downloads in 2018

Meest gedownloade publicaties*

 1. Karakteristieken en kerndoelen: onderbouw voortgezet onderwijs (2016)
 2. 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (2014)
 3. Digitale geletterdheid: inhoudslijnen po-vo (2018)
 4. Inhoudskaarten Jonge kind (2018)
 5. Handreikingen executieve functies jonge kind (2017)
 6. 21e-eeuwse vaardigheden: quickscan voor leraren (2015)
 7. Dataset Leerplan in beeld (2017)
 8. Leerplankader wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs (2016)
 9. Doelen burgerschapsonderwijs en mensen-rechteneducatie voorhet schoolcurriculum (2015)
 10. Passende perspectieven taal en rekenen: informatiefolder (2017)
 11. Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs (2017)
 12. Gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: leerdoelenkaarten (2015)
 13. Passende perspectieven praktijkonderwijs: leerroutes rekenen (2015)
 14. Wetenschap en technologie - poster Onderzoeken en ontwerpen (2015)
 15. Poster Onderzoek in zes stappen (2017)

* alleen publicaties die zijn uitgegeven in de periode van 2014-2018 zijn meegerekend.