07-12-2018


Netwerkdag Opleiders Jonge Kind:

20 deelnemers

21-11-2018


Conferentie Formatief Toetsen:

250 deelnemers

21-11-2018


Masterclass 3 voor rekencoördinatoren primair onderwijs: Probleemoplossen:

25 deelnemers

20-11-2018


Monitor CKV in perspectief!:

20 deelnemers

15-11-2018


VO-HO Netwerken conferentie:

100 deelnemers

15-11-2018


Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling:

500 deelnemers

14-11-2018


Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling:

500 deelnemers

01-11-2018


Psychologie op school?!:

20 deelnemers

31-10-2018


Masterclass 2 voor rekencoördinatoren primair onderwijs: Formatief evalueren in de rekenles:

25 deelnemers

27-09-2018


Masterclass 1 voor rekencoördinatoren primair onderwijs: Sterke rekenaars:

30 deelnemers

27-09-2018


Netwerkdag taal in het basisonderwijs - LNT:

115 deelnemers

19-09-2018


Verdiepingsbijeenkomst Digitale Geletterdheid primair onderwijs:

75 deelnemers

11-06-2018


Kick further bijeenkomst informatica:

60 deelnemers

01-06-2018


Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind:

45 deelnemers

24-04-2018


Multilingual learners: literacy, identity and learning, with Jim Cummins:

85 deelnemers

16-04-2018


Aansluiting wiskunde vwo-wo:

35 deelnemers

12-04-2018


Netwerkdag voor taalspecialisten:

30 deelnemers

05-04-2018


Netwerkdag voor taalcoördinatoren:

120 deelnemers

Netwerken van SLO


SLO ondersteunt meerdere netwerken waarin vragen vanuit de onderwijspraktijk besproken, en materialen en expertise gedeeld worden. Dit zijn onder meer:

Landelijk netwerk Taal in het basisonderwijs

Netwerk van ca. 1200 taalcoördinatoren en -specialisten.

Leernetwerken formatief evalueren

In samenwerking met de VO-raad, HU, WUR ondersteunt SLO drie leernetwerken formatieve evaluatie met in totaal circa 30 vo-scholen waarin leraren, schoolleiders en experts werken aan implementatie van formatief evalueren in de klas en school.

Netwerk begaafdheidscoördinatoren en talentcoaches

Dit netwerk bestaat uit 9624 personen die zich op het platform www.talentstimuleren.nl geregistreerd hebben, waarvan 3430 personen met een uitgebreid profiel.

Netwerk lerarenopleiders

In het netwerk van ruim 40 lerarenopleiders worden gezamenlijk met SLO activiteiten ontworpen en verzorgd op het terrein van curriculumontwikkeling op schoolniveau.

Opleidersnetwerk Jonge kind

Vanaf eind 2018 is SLO gestart met een opleidersnetwerk Jonge kind. Van daaruit zal worden samengewerkt met het bestaande Pabo-netwerk Jonge kind.

Profielenberaad

Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder op een andere vorm van talentontwikkeling richten. In totaal zijn hierbij ongeveer 630 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Het secretariaat is bij SLO belegd.

Regionale talentnetwerken

Er zijn in totaal 8 regionale talentnetwerken die gezamenlijk 1853 unieke leden hebben.