Jaaroverzicht 2020


Voorwoord

Het jaar 2020 is een jaar om nooit te vergeten. Daar is geen jaaroverzicht voor nodig. En toch hebben we er één gemaakt. Want we mogen expliciet vaststellen dat er in 2020 veel werk aan het curriculum is verricht, hoewel de COVID-19-pandemie er alles aan deed om een gezonde bedrijfsvoering en allerlei plannen en projecten te dwarsbomen.

Onze collega’s bij SLO hebben alle geplande projecten kunnen afronden, mét betrokkenheid van een veelheid aan partners uit het onderwijsveld. Dat is voor iedereen een bijzondere prestatie te noemen, gezien de vele beperkingen waarmee we rekening moesten houden. Meer dan dat, op verzoek van het veld en het ministerie van OCW hebben wij een bijdrage mogen leveren aan datgene wat in 2020 voor leraren en schoolleiders de grootste urgentie had, namelijk het vorm geven aan onderwijs op afstand. Het voorliggende jaaroverzicht geeft een beeld van onze activiteiten: van publicaties die het licht zagen tot evenementen en bijeenkomsten die tóch doorgang konden vinden. Een aantal blikvangers lichten we uit, waaronder onze leerplankundige bijdrage aan het onderwijs op afstand. We weten niet wat het nieuwe jaar gaat brengen, al lijkt het duidelijk dat 2021 niet gemakkelijk zal worden. Wij zullen ook dit jaar, samen met al onze partners, aan het curriculum blijven werken. Juist op grond van onze ervaringen in 2020 zijn wij ervan overtuigd dat we zo een passende bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Jindra Divis, algemeen directeur

Sanne Tromp, directeur innovatie