SLO ging online met haar evenementen en bijeenkomsten

Het afgelopen jaar organiseerde SLO bijeenkomsten, evenementen, uitwisseluurtjes en netwerkdagen over verschillende onderwijsthema’s. Dat deden we, net als de scholen, bijna helemaal online. Een greep uit deze evenementen:

22-1-2020


Waar 10-14 onderwijs elkaar ontmoet

Locatie: Spring High Deelnemers: 150

28-1-2020


Landelijke bijeenkomst voor pilotscholen Technologie en Toepassing

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad Deelnemers: 80

4-2-2020


Taal in het sbo

Online event met 58 deelnemers

19-5-2020


Netwerk Speciaal Onderwijs

Online event met 25 deelnemers

28-5-2020


Symposium lezen

Online event met 235 deelnemers

28-5-2020


Landelijke bijeenkomst voor pilotscholen T&T

Online event met 110 deelnemers

24-9-2020


Landelijke netwerkdag taal in het basisonderwijs (deel 1)

Online event met 220 deelnemers

6-10-2020


Landelijke netwerkdag taal in het basisonderwijs (deel 1)

Online event met 170 deelnemers

28-10-2020


Symposium leraar en curriculum: kip en ei

Online event met 120 deelnemers

3-11-2020


Netwerk Speciaal Onderwijs

Online event met 44 deelnemers

4-11-2020


Festival Formatief evalueren

Online event met 175 deelnemers

5-11-2020


Landelijke bijeenkomst voor pilotscholen Technologie en Toepassing

Online event met 110 deelnemers

26-11-2020


Webinar Na PISA de lente

Online event met 118 deelnemers

Het Jonge Kind en Landelijk Netwerk Taal

SLO organiseerde online drie landelijke begeleidersdagen voor Het Jonge Kind en één landelijke opleidersbijeenkomst voor Het Jonge Kind. Ook waren er drie online uitwisseluurtjes door het Landelijk Netwerk Taal met als thema’s schrijven, lezen en nieuwkomers. Wil je meer weten over onze bijeenkomsten in 2021? Houd dan onze agenda in de gaten.

Digitale geletterdheid

Voor het leergebied Digitale geletterdheid organiseerde SLO zelf en in samenwerking met Kennisnet een reeks webinars en podcasts.

Webinar


23 en 24 juni

Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs? Op welke manieren zet je als school de volgende stap naar verdere integratie in jouw onderwijs? Helpen de ervaringen in deze corona-tijd misschien? Over deze vragen gaven SLO, Kennisnet en de Hogeschool Leiden twee webinars.

50 deelnemers

Webinar


17 november

Samen met Kennisnet organiseerde SLO een webinar voor leraren, digicoaches en bovenschoolse ICT’ers over de mogelijkheden om digitale geletterdheid een plaats te geven in het curriculum van basisscholen.

50 deelnemers

Webinar


25 november

SLO presenteerde ook de stand van zaken omtrent digitale geletterdheid in het Nederlandse curriculum aan onderwijsexperts uit Denemarken. Bij deze presentatie waren ook schoolbestuurders, vertegenwoordigers van de PO raad, VO raad en verschillende universiteiten en hogescholen aanwezig, die een jaar eerder op studiereis naar Denemarken gingen.

30 deelnemers

Podcast Digitale geletterdheid


Praktijkonderzoek Digitale geletterdheid

Luister naar de podcast van Kennisnet over het Praktijkonderzoek Digitale geletterdheid van SLO en Kennisnet, waaraan 20 po- en vo-scholen deelnemen.

Netwerken

SLO participeert in diverse onderwijsnetwerken, waarin wij expertise met elkaar delen, vragen uit de praktijk bespreken en materialen delen. Sommige netwerken worden door ons actief ondersteund. Zo zijn er onder andere netwerken als het Begeleidersnetwerk en het Opleidersnetwerk Jonge Kind, het Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs en de Leernetwerken in Formatief evalueren. In 2020 ging het Netwerk Speciaal Onderwijs van start.

Netwerk Speciaal Onderwijs

Een netwerk van inmiddels zestig onderwijsexperts, werkzaam in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs. In 2020 is SLO met dit netwerk begonnen om een ontmoetingsplek en kennisplatform te bieden voor het sbo, so en vso. Het netwerk organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten rond actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling op landelijk- en op schoolniveau.

Een korte terugblik op de eerste bijeenkomst

De aftrap van dit netwerk kon online doorgaan en begon met een interviewvideo waarin oud-SLO'er Hans Pietersen zijn jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs met het netwerk deelde. Er is kennis gedeeld en er zijn vragen gesteld die zowel door andere deelnemers als door de organisatoren beantwoord werden. Deze eerste editie is afgesloten met een toelichting op het SLO-inspiratieproduct 10x10.

10x10

Een inspiratieproduct dat je als leraar samen met de leerlingen op maat maakt. Het bestaat uit 10 klassengesprekken van 10 minuten over (deelaspecten van) samenwerken en zelfregulering. In de werkperiode na een klassengesprek zoek je zelf naar kansen om met de besproken aspecten van die vaardigheden aan de slag te gaan. Door de mogelijkheden van aanpassing en aanvulling is 10x10 breed te gebruiken.


Wil je ook onderdeel zijn van Netwerk Speciaal Onderwijs? Mail dan je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) naar Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl.