Lesmaterialen executieve functies


Hulp nodig bij het stimuleren en versterken van executieve functies van je leerlingen?

Actief executief

Novilo, 2018

Toolbox voor het remediëren van executieve functies voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Met spellen die jongeren confronteren met hun eigen verbeterpunten bij het functioneren op school en thuis. De inzet ervan, gekoppeld aan coaching zorgt voor verbetering van hun vaardigheden.


Executieve functies bij kinderen en adolescenten

Hogrefe, 2019

Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. In deze geheel herziene editie zijn onder andere hoofdstukken met richtlijnen voor het ontwikkelen van individuele lesprogramma's (passend onderwijs) en over het versterken van executieve functies bij leerlingen met ADHD en autismespectrumstoornissen opgenomen. In de uitgebreide bijlagen worden vragenlijsten, checklists en werkbladen geboden die direct in de praktijk zijn te gebruiken.


Speel je vaardig

De Spellenwinkel

Een praktisch boek om de executieve functies te ontwikkelen met behulp van spellen. Het is bedoeld voor leerkrachten, trainers en coaches die met hun leerlingen willen werken aan de ontwikkeling van deze denk- en gedragsvaardigheden.


Werken aan executieve vaardigheden - aan de slag

SLO, 2019

Verschillende leeractiviteiten en materialen die zijn ontwikkeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs te begeleiden bij het versterken van executieve functies. Ga samen met de leerlingen aan de slag met: het palet executieve functies, de kaartenset, of de analyseboekjes. Of doe samen met de leerlingen één van de vier leeractiviteiten:

  • leerlingen ontdekken samen de betekenis en samenhang van de executieve functies
  • leerlingen geven aan waar ze goed in zijn en welke vaardigheid ze willen ontwikkelen
  • leerlingen ontdekken hoe het bij hen werkt
  • leerlingen ontdekken strategieën om uit te proberen

Gesprekskaarten Executieve functies

Leren Leren Schiedam, 2017

Gesprekskaarten voor de elf executieve functies (Dawson & Guare): emotieregulatie, reactie-inhibitie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, doelgericht doorzettingsvermogen, plannen, organiseren, tijdmanagement, werkgeheugen, metacognitie.

Door in gesprek te gaan met elkaar kom je erachter welke hulpvraag er speelt en kun je samen inzichtelijk maken wat al goed gaat en wat beter kan. De kaarten kunnen in een groep of individueel gebruikt worden. Met een inlog voor de handleiding, doorvraagvragen en een lijst met spellen per executieve functie. Er zijn verschillende sets verkrijgbaar: voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voor praktijkonderwijs & (v)mbo.


Handig! Organizen

Eenvoudig communiceren, 2019

Werkboek voor praktijkonderwijs (eerste leerjaar) om leerlingen bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs brede vaardigheden en executieve functies mee te geven. Het is een project van tien weken waarin leerlingen leren hoe ze belangrijke dingen voor zichzelf kunnen organiseren. Bijvoorbeeld het maken van afspraken, het op het juiste moment en op de juiste manier gebruiken van hun kluisje, boeken en overige schoolspullen.


Wijzer in executieve functies

Uitgeverij Pica en ZIEN in de klas, 2017

35 spelletjes om de executieve functies bij leerlingen te trainen en versterken. Hulpmiddel (kaarten en handleiding) voor het versterken van de executieve functies: inhibitie, werkgeheugen, planning en organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, metacognitie en zelfmonitoring. Er zijn twee uitvoeringen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.


Zelfsturing in de klas

Uitgeverij Nieuwezijds, 2018

Over aandacht, executieve functies en rust. Dit boek biedt verschillende handvatten waarmee je als leraar de zelfsturing van leerlingen kunt bevorderen. Met herkenbare voorbeelden uit de lespraktijk, praktische tips, informatie en werkbladen die direct in de klas kunnen worden gebruikt.