Nibud-leerdoelen en competenties op een rij

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen om op 18-jarige leeftijd financieel redzaam te zijn? Als je die vraag als leerkracht hebt, dan bieden de ’Nibud-doelen in doorgaande lijn’ daarvoor een mooi kader. Daarin staat beschreven wat leerlingen tussen 6-17 jaar nodig hebben om financieel geletterd te worden. Je kunt dit overzicht van relevante doelen gebruiken om je lessen rond vier financiële thema’s vorm te geven. De 'Nibud-doelen in een doorgaande lijn' geven je richting in keuzes voor relevante doelen rond leren omgaan met geld. Door goed naar je leerlingen te kijken en ze op de juiste plek in het doelenoverzicht te plaatsen, werk je aan doelen die passen bij het niveau en de ontwikkeling van leerlingen. Stem dus de doelen af op de ontwikkeling, het niveau, de interesses, de motivatie en behoeftes van de leerlingen en zorg op deze manier dat je recht doet aan de diversiteit van de leerlingen in het praktijkonderwijs, en vmbo bb/kb.

image

Leerdoelen bij thema 1: Inkomsten verwerven

image

Leerdoelen bij thema 3: Verantwoord besteden

image

Leerdoelen bij thema 2: De geldzaken organiseren

image

Leerdoelen bij thema 4: Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen