Tools


QuickScans

SLO heeft twee instrumenten, zogenaamde QuickScans, ontwikkeld om te meten in welke mate 21e-eeuwse vaardigheden voorkomen in het curriculum. Eén instrument voor schoolleiders en één voor leraren. De QuickScans zijn niet bedoeld als to-do-lijsten, maar als reflectie-instrumenten. Ze geven je een beeld van de mate waarin er in jouw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft. Je kunt de uitkomsten gebruiken om met je collega’s in gesprek te gaan over wat zij de moeite van het leren waard vinden en hoe ze dit concreet vorm willen geven.


Curriculumwaaier

De curriculumwaaier is een tool die je kan helpen nauwkeuriger aan te geven wat een curriculum is, hoe je een curriculum ontwikkelt en wie er betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. Ook andersom biedt de waaier uitkomst: als iemand anders vertelt over curriculumontwikkeling kan de tool helpen om te begrijpen wat de ander bedoelt.


Curriculaire spinnenweb

Het curriculaire spinnenweb is een model dat alle onderdelen van een curriculum in samenhang benoemt. Op alle curriculumniveaus (landelijk, school of klasniveau) komen deze elementen terug. Ook in de klas maak je beslissingen hierover. Het model is te gebruiken voor zowel het analyseren van de huidige situatie als voor het beschrijven van de gewenste situatie. De metafoor van het spinnenweb toont dat een curriculum kwetsbaar is. Aan de ene kant is het flexibel, maar als je te sterk trekt aan één onderdeel of draad van het spinnenweb, raakt het evenwicht verstoord en breekt het web.


Ontwikkelkaarten

Wil je aan de slag met het verbeteren, vernieuwen of veranderen van (onderdelen van) het curriculum van de school? En weet je niet goed waar te beginnen? De ontwikkelkaarten van SLO helpen jou en je team op weg.


10x10

10x10 is een inspiratieproduct dat is ontwikkeld voor de onderbouw vo, maar ook erg geschikt is voor het vso. 10x10 bestaat uit 10 klassengesprekken van 10 minuten over (deelaspecten van) samenwerken en zelfregulering. In de 10 klassengesprekken komen alle onderdelen van de SLO-leerlijnen samenwerken en zelfregulering aan bod. In de werkperiode na een klassengesprek zoek je zelf naar kansen om met de besproken aspecten van die vaardigheden aan de slag te gaan en kun je vanuit deze basis met je leerlingen verder werken aan een invulling op maat. Door de mogelijkheden van aanpassing en aanvulling is 10x10 breed te gebruiken.