Samenwerken

Gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij aanvullen en ondersteunen.

Samenwerken is een generieke vaardigheid die nauw aansluit bij communiceren. Bij communiceren ligt de nadruk meer op het effectief communiceren met anderen (je bewust zijn van je publiek en je communicatiedoel) en op zorgvuldig luisteren, terwijl het bij samenwerken vooral gaat om het omgaan met sociale en culturele verschillen in diverse teams, het managen van projecten en het begeleiden van anderen. Daarbij hoort kennis van gesprekstechnieken en van projectmatig werken. Houdingsaspecten betreffen onder andere het professioneel met anderen omgaan, respect tonen voor verschillen en open staan voor andere idee├źn en waarden.