Een overzicht

In het huidige onderwijsdebat en op scholen is er een toenemende aandacht voor kennis en vaardigheden die leerlingen goed voorbereiden op deelname in een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer brede, 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. We onderscheiden de volgende vaardigheden: creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, communiceren en samenwerken. Onder de noemer 'digitale geletterdheid' vallen de vaardigheden computational thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.