Leerplankaders

De voorbeeldmatige leerplankaders geven houvast als je invullingen wilt geven aan onderstaande vaardigheden in je schoolplan.