Ze doen altijd mee


Vaardigheden in het curriculum

Artikel:


Hoe stimuleer je creatief denken en handelen?

Hoe stel je het creatieve proces voorop? Complexe maatschappelijke kwesties vragen om innovatieve oplossingen.

Artikel:


Ontwikkelkaarten, handig instrument voor scholen

Curriculumontwikkeling is een continu proces. Om scholen daarbij nog beter te ondersteunen biedt SLO ontwikkelkaarten.

Leerlijnen


Voorbeeldleerlijnen po / vo

Leerplankaders


Voorbeeldmatige leerplankaders

Voorbeeldmaterialen


Lesuitwerkingen door en voor leraren

Leermiddelen,
methoden en digitale leeromgevingen


Een handig overzicht met materialen van uitgevers en andere instanties